AVALEHT > Arendusprojektid > Maardu II graniidikaevandus
 
 
 
 
 
 
 
 

Maardu II graniidikaevandus

Plaan graniidikaevanduse rajamisest ei ole sugugi uus, juba sügaval Nõukogude perioodil kavandati kaevanduse rajamist ning teostati geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud. OÜ Maardu Graniidikaevandus moodustamise eesmärgiks oli algselt võtta kasutusele Neeme graniidimassiiv graniittoodete valmistamise ja müügi eesmärgil.

Mäeeraldis paikneb Harju maakonnas Jõelähtme vallas ja osaliselt Maardu linna territooriumil

, Tallinn-Narva maanteest põhja pool. Mäeeraldise ala jääb Ülgase, Rebala, Kallavere ja Võerdla külade territooriumile.

Taotletava Maardu II graniidikaevanduse mäeeraldise pindala on 1 167,28 ha, jäädes absoluutkõrguste vahemikku -160 kuni -225 m. Kuna taotletavale mäeeraldisele jäävad tundlikud objektid, nagu Maardu linn, Kallavere, Rebala, Võerdla külad koos muinsuskaitse objektidega, Tallinn – Narva maantee ja Jõelähtme prügila, jäetakse ettevaatusprintsiibist lähtudes neile suure varuteguriga hoidetervikud (+ 300 m), mille piires kaevandamist ei planeerita. Tulenevalt hoideterviku mõõtmetest väheneb mäeeraldise kaevandatava osa pindala 414,91 ha-ni.

Käsitletaval alal on mitmeid kivikalmeid ja ta jääb kogu ulatuses Rebala muinsuskaitse ala alla.

 

Alammenüü

 

 
 

Võerdla küla