Esileht
 
 
 
 
 
 
 
 

Esileht

* Maardu lubjakivikarjääris läbiviidava tegevuse ja kaevanduse lõpetamisega kaasneva KMH aruandega on võimalik kuni 10.04.2014 tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööajal KMH otsustaja ja järelvalvaja - Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard, 674 4809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee). KMH aruanne on tutvumiseks ka Keskkonnaameti veebilehel. KMH aruande avalik arutelu toimub 10.04.2014 kell 18:00 Jõelähtme vallamajas.
* Rebala Muinsuskaitseala uue põhimääruse avalik arutelu toimub 20.03 kl 18:00 Jõelähtme Rahvamajas. Dokumendid leiab siit.
* TEGUDEROHKET JA RÕÕMUKÜLLAST ALANUD 2014 AASTAT KÕIKIDELE VÕERDLA KÜLA SÕPRADELE!
* Meie naaber Maardu Lõunakarjäärist, Paekivitoodete Tehase OÜ esindaja annab teada, et kaevandajad tervitavad meid kallil jõulurahu ajal hüdrovasara ja purustussõlme rütmis seekord ka nädalavahetuse päevadel: laupäeval 21, laupäeval 28 ja pühapäeval 29 detsembril kella 7-23-ni.
* 20.12 ajavahemikus 11:00-14:00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris
*  17.12. ajavahemikus 13:00-14:30 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris
* 10.12. ajavahemikus 13:00-14:30 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.
* 05.12. ajavahemikus 11:00-14:00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.
* Tartu Ülikooli Loodus- ja Tehnoloogiateaduskonna lehe artikkel MAARDU FOSFORIIDIMAARDLA SEISUND 22 AASTAT PÄRAST KAEVETÖÖDE LÕPETAMIST - Maardu fosforiidi kaevandatud ala nõuab uurimist, sest ohtlike elementide leostumine jätkub.
* 04.11. kell 18:00 toimub Maardu Lubjakivikarjääri KMH programmi avalik arutelu Jõelähtme Rahvamajas.
* 02.10 kell 18.00 Rail Balticu raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik arutelu Kostivere Kultuurimõisas.
* 22.09 toimunud  III Kostivere sildade jooksu naiste võit tuli Võerdlasse! Kõige nobedam noorik oli meie Sigre! Õnnitlused tublile spordiperele!
* 14.09 toimunud Jõelähtme Rahvamaja 90 aastapäeva pidustustel kooli mälestuspingi avamisel osales ka Võerdla küla eakaim, Jõelähtme kooli endine õpilane ja hilisem õpetaja Ester Peetrimägi.
* 04.09. ajavahemikus 11.00 - 14.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris
* 05.08. ajavahemikus 10.00 - 13.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris
* 01.08. ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris
* 26.07. ajavahemikus 12.00 - 14.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.
* KÕIK SUURED JA VÄIKESED LÄHEDALT JA KAUGEMALT!
OLETE TAAS OODATUD VÕERDLA KÜLALASTE SUVISELE KOKKUSAAMISELE
LAUPÄEVAL, 27. JUULIL 2013 KELL 13:00 VAINU TALUS
PLAANIS:
TALUDEVAHELINE VÕRKPALLITURNIIR KÜLA RÄNDKARIKALE
PANEME VÄLJA VANU PEREPILTE JA SUGUPUID
KATAME ÜHISE LAUA JA LAULAME
Kõik head mõtted ja ettepanekud kokkusaamise kordaminekuks oodatud!
* 5.07. ajavahemikus 11.00 - 13.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris
* 26.06.ajavahemikus 12.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris

* 19.06.ajavahemikus 12.00 - 14.30 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

* AITAME TOREDAT ETTEVÕTMIST LEVITADA! :

Vastavalt kirjalikele allikatele on Jõelähtmes haridust antud 325 aastat. Kirikul ja kristlikel väärtustel on olnud keskne koht inimese kujunemisel. Kooli on peetud talutares, küladesse on ehitatud koolimaju. Jõelähtme külas on lapsi õpetatud rahvamajas ja koguduse majades. Jõelähtme ja Kostivere kooli vilistlaste kokkutulekuid peetakse meil alates 1984. aastast alates. Algsest mõttest, pidulikult vana kool lõpetada, kasvas välja vilistlasi ühendav päev. 2012. a. remondi tõttu peame vilistlaste kokkutulekut sügisel 2013.

Aeg on muutnud nii mõnegi sümboli tähtsusetuks, kuid lapsepõlvest ja koolieast on meeldivaid mälestusi, mida meenutada. Kirik ja kool on ja jääb põlvkondi ühendama. Miks mitte ajatu tähendusega mõtteid endise kooli juures pingil istudes meenutada. Kohtume klasssiga pingi juures!

Valmimas on kaks pinki:

    ÕPETAJALE - kooli- ja kirikuõpetajale Jõelähtme muistse mantelkorstna katuse alla;

    KOOLILE - Jõelähtme rahvamaja juurde.

Pinkide valmimisele saad kaasa aidata sinagi, Jõelähtme ja Kostivere kooli vilistlane.

MTÜ Jõelähtme Külaselts Swedbank a/a 221052812766 märgusõna „ pink“.

Irja Kingsepp

Jõelähtme 8-kl.Kooli vilistlane ja Kostivere kooli õpetaja

Taimi Saarma

Jõelähtme 8-kl.Kooli vilistlane ja Jõelähtme küla külavanem

* 06.06.ajavahemikus 13.00 - 16.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris

*  03.06.ajavahemikus 11.00 - 13.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

* 24.05.ajavahemikus 11.00 - 13.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

*  21.05. ajavahemikus 10.00 - 12.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris

* 14.05. ajavahemikus 10.00 - 12.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

* 3.05.ajavahemikus 10.00 - 12.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

* 1.mail said külateede ääred ja männitukk üheskoos puhtaks tehtud. Kellel 4.mail aega ja pealehakkamist, saab Lemmikloomakalmistu Teeme Ära talgupäeval ka kaasa lüüa.

* 30.04.ajavahemikus 10.00 - 12.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris

* Kolmapäeval, 1. mail läheb käiku meie aastatepikkune traditsiooniline külateede koristusplaan - vaatame üle oma kinnistute äärde jäävate teede ääred ning siis umbes kella 12. ajal ühiselt Peterburi mnt mahasõidu äärne männitukk. Loodame, et ilm meie plaane ei riku.
Näeme siis!

*  26.04. ajavahemikus 11.00 - 13.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris. 

*  23.04. ajavahemikus 11.00 - 13.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris

* 18.04 kell 18.00 toimub Jõelähtme Vallavalitsuses AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse jäätmete ladestusala sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju (KMH) hindamise aruande avalik arutelu.

* 17.04.ajavahemikus 12.00 - 14.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

* 15.04.ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

* 11.04.ajavahemikus 10.00 - 12.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

*  09.04.ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris

* 05.04.ajavahemikus 12.00 - 14.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris

* 1.04. ajavahemikus 10.00 - 12.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase MaarduV paekivikarjääris.

*  26.03. ajavahemikus 12.00 - 14.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase MaarduV paekivikarjääris.

* 12.03. ajavahemikus 12.00 - 14.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase MaarduV paekivikarjääris.

* 5.03. ajavahemikus 12.00-14.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase MaarduV paekivikarjääris

* 27.02 ajavahemikus 12.00-14.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase MaarduV paekivikarjääris.

* 18. veebruaril on Võerla küla Tõnu talust pärit Peeter Rauamil 115 sünniaastapäev. Vabariigi aastapäevanädala alustuseks on Jõelähtme kirikusse välja pandud näitus "Peeter Rauam - Jõelähtme kirikuteener ja surnuaiavaht", mis tutvustab meile Nehatu vallavolikogu liiget, kirikumuusika ja fotograafiahuvilist Peeter Rauamit, kes suurema osa oma elatud 96 eluaastast pühendas Jõelähtme kirkule. Hoolitses nii kirikuhoone, - aia kui kogudusekaaslaste eest, lõi igal pühapäeval üleval kirikitornis kella ja kaevas 92 aastaselt veel hauda. Viimase elusoleva kohaliku Vabadussõjas käinuna osales ka Jõelähtme Vabadussamba taasavamisel 1992 aastal. Olgu see väike näitus meie küla poolne panus Kultuuripärandiaasta tegemistesse. Mäletame oma kodukandi suurkujusid!

* 14.02 ajavahemikus 12.00 - 14.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

* PALJU KORDAMINEKUID JA UNISTUSTE TÄITUMISI ALANUD 2013 AASTAL!

* Pühadeaeg Jõelähtme kirikus:
P, 25.11 kl 11 igavikupüha teenistus, esineb ansambel AnnabRe
P, 02.12 kl 11 I advent
P, 09.12 kl11 II advent, esineb ansambel Amabile
P, 16.12 kl 11 III advent
P, 23.12 kl 11 IV advent, esineb Loo Kammerkoor
E, 24.12 kl 17 ja 21 jõuluõhtu teenistused
T, 25.12 kl 11 I jõulupüha
K, 26.12 kl 11 II jõulupüha
E, 31.12 kl 17 vana-aastaõhtu
vt. www.maarjakirik.ee

* Neljapäeval, 25.10. ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris

* Neljapäeval, 18.10. ajavahemikus 11.00-13.00 toimuvad lõhketööd Paekivitoodete Tehase Maardu V paekivikarjääris.

*  Jõelähtme Valla Arengukava 2012-2025 avalik arutelu toimub 16. oktoobril algusega kl. 18.00 Jõelähtme rahvamajas.

* 16.10. ajavahemikus 13.00- 15.00 toimuvad lõhketööd Maardu V paekivikarjääris

* 11.oktoobril kell 18.00 Jõelähtme Rahvamajas kohtumine AS Eesti Energia Iru elektrijaama arendusjuhi Urmo Heinami ja Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuse AS juhatuse liikme Allan Pohlaku ja jäätmekäitluse ja prügist energia saamise teemadel.

* 9.10. ajavahemikus 12.00-14.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris.


* 21.09. ajavahemikus 12.00-14.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris


* 17.09. ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* 13.09. ajavahemikus 12.00-14.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* 7.09. ajavahemikus 12.00-14.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* 6.septembril kell 18.00 toimub AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse KMH avalik arutelu Jõelähtme Rahvamajas.

* 31. augustil ajavahemikus 12.00 - 14.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* 22. augustil ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* 18.-19.augustil toimuvad järjekordsed JÕELÄHTME KIHELKONNAPÄEVAD. 18.augustil kell 12-17 toimub traditsiooniks saanud Palverännak Jõelähtme kirikust Saha kabelisse.
19.augustil on Jõelähtme kirikus kell 11-13 kuld- ja hõbeleeri jumalateenistus. Kell 13-16 toimub JÕELÄHTME PASSAAR.

* 15. augustil ajavahemikus 12.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* 31. juulil ajavahemikus 13.00-15.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* VÕERDLA KÜLAPÄEV laupäeval, 28.juulil kell 13.00
Plaanis:
      - pidada II Võerdla küla taludevaheline võrkpallivõistlus,
      - rääkida veidi töös olevast küla arengukavast.
Oodatud on kõik külalapsed: endised ja praegused, noored ja vanad;  nii tublid sportlased kui publikum. Kaasa võib võtta heleda lauluhääle, pilli ja piknikukorvi. Kõik toredad mõtted ja ettepanekud kokkusaamise kordaminekuks lahkesti oodatud!

* 17. juulil ajavahemikus 12.00-14.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* 12. juulil  Ametlike Teadaannete osas Kaevandamisloa väljastamisteated on avaldatud muudetud Maardu Lõunakarjääri Maavara kaevandamise luba HARM-048 , mis kehtib kuni 16.09.2015. Ka suur osa Võerdla küla poolt tehtud ettepanekuid on arvestatud. Oluline muudatus, et uute tingimuste järgi on karjääris lubatud tööaeg 7:00-23:00, enne oli luba ööpäevaringne.

* Jõelähtme koguduse surnuaiapühad:
23. juuni 11.00 Kirikaia surnuaiapüha kirikus
23. juuni 12.30 Jõelähtme surnuaed
1. juuli 14.30 Saha kabeliaed

* 7.juunil ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* Alustame VÕERDLA KÜLA ARENGUKAVA esimeste ettepanekute kogumist e-kirjatsi. Suvel kui küla arengukava raam kujunenud, on plaanis ühine arutelu. Kuna Võerdla küla kogukond on väike, siis oleme kokku leppinud, et panustajateks on kõik, nii püsi- kui hooajalised elanikud, aegajalt siinkandis ringiliikujad kui ka kõik misiganes muul määratlusel Võerdla külaga seotud ja huviga inimesed.

* 25.mail kell 13.00 paekivist hoone korrastamise praktiline töötuba Kostivere mõisa karjakastellis. Osalejatel võtta kaasa kindad ja töövahendid. Eelregistreerimine ly.renter@muinas.ee või 528 8105.

* 22. mail 2012.a algusega kell 18.00 Maardu Rahvamajas (aadress Karjääri 4, Maardu) toimub Muuga Pumphüdroakumulatsioonijaama DP eskiisi ja KSH aruande avalik arutelu.

* 19.mail Muuseumiöö

*18. mail ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

*15. mail ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* 8. mail ajavahemikus 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris.

* 3. mail ajavahemikus 12.00 - 14.00 toimuvad lõhketööd Maardu II paekivikarjääris

* KÜLAUUDIS 28.04: Külateede ääred ja männitukk selleks aastaks puhas! Koristamas käis 11 inimest. Lisaks niisama uudistajad:1 rästik ja 1 nastik. Prügi 5 suurt kotitäit. Kulu ja prahi alt leidsime juhuslikult ka kivikalme sildi. Vähe kõverik küll, aga jälle püsti!

* Lemmikloomakalmistu heakorratalgud toimuvad 5.mail kell 10.00-14.00. Täpsem info TeemeÄra kodulehel (talgukood 12041937).

* HEA KÜLARAHVAS! 28.aprillil toimub meil taas TRADITSIOONILINE KEVADKORISTUSPÄEV - plaanis on üheskoos teha puhtaks teeperved Eskult Lemmikloomade kalmistuni, külavaheteed ja Peterburi mnt mahasõidu äärne männitukk. Töökindad ja prügikotid on juba tellitud, nii et - kohtumiseni!

* 16. aprillil kell 13.00 - 15.00 toimuvad lõhketööd Maardu Lõunakajääris

* 12.aprillil kell 11.45 - 12.15 toimuvad lõhketöödMaardu Lõunakarjääris

* 21.märtsil ajavahemikus 13.00-15.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 19.märtsil ajavahemikus 13.00-15.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 16.märtsil ajavahemikus 12.00-14.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 15.märtsil ajavahemikus 13.00-15.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 13.märtsil ajavahemikus 11.00-13.00 toimuvad lõhketööd Maardu III  paekivikarjääris.

* 17.veebruaril ajavahemikus 13.00-15.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 14.veebruaril ajavahemikus 13.00-15.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris

* 7.veebruaril ajavahemikus 13.00-15.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 31.jaanuaril ajavahemikus 14.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* HEAD JA EDUKAT  ALANUD 2012 AASTAT!

* JÕULUD JÕELÄHTME KIRIKUS:
24.12 kell 17.00 jõuluõhtu jumalateenistus
24.12 kell 21.00 jõuluöö jumalateenistus
25.00 kell 11.00 I jõulupüha jumalateenistus
26.00 kell 11.00 II jõulupüha jumalateenistus

* 22. detsembril ajavahemikus 11.00-13.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 19.detsembril ajavahemikus 14.30-15.30 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 12. detsembril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 8. detsembril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 28. novembril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* Pühapäeval, 27. novembril kell 16.00 Kostiveres aleviku jõulupuu juures advendiaja alguse tähistamine. Jõulurahu kuulutab välja Jõelähtme koguduse õpetaja Margus Kirja, jõulusoovid vallavanem Andrus Umbojalt, jõululauludega esineb Sünne Valtri. Pakutakse kuuma glögi ja piparkooke.

*23. novembril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris

* Teisipäeval, 22. novembril kogunesid Rebala Muinsuskaitseala külade külavanemad ümarlauale - kokku kümne küla vanemad, lisaks mõned kutsutud külalised. Räägiti kogukonna ootustest protsessidesse kaasamisel, arutati külade koostöö võimalusi, sõnastati ühiseid eesmärke ja väärtuseid. Ühtlasi arutleti Rebala MKA arengute üle, millisena paistab see kogukonna pilgu läbi. Otsustati jätkata kooskäimist ning väljendati soovi algatada Rebala Muinsuskaitseala piirkonnas asuvate külade koostöökogu.

* 18. novembril toimunud Harju Maavanema vastuvõtul Ruilas selgus, et Jõelähtme valda esindanud VÕERDLA KÜLA ON MAAKONDLIKU KONKURSI AASTA KÜLA 2011 3. KOHA VÕITJA!

* 18. novembril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris

* 8. novembril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* Laupäeval, 5. novembril algusega kell 11.00 toimub Rootsi-Kallavere Küla Muuseumis tasuta teabepäev "Meie pärand", mis julgustab inimesi uurima oma perekonna ja ümbruskonna minevikku ning pakub välja ideid. Ettekannetele järgneb vabas vormis arutelu. Tutvuda saab Rootsi-Kallavere Muuseumi kangatoaga.

* 1.novembril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 21.oktoobril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* 13 oktoobril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris

* 5.oktoobril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris

* 30.septembril ajavahemikus 15.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris

* 27. septembril ajavahemikus 14.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris

* 26.septembril ajavahemikus 14.00-15.00 toimuvad lõhketööd Maardu III paekivikarjääris.

* Saha küla sügislaat laupäeval, 24.septembril kell 10.00-15.00 Saha küla mäel. Tule ja täienda oma talvevarusid "eheda ja Eestimaisega" ja äkki leiadki just meilt selle õige.

* Kostivere Mõisapäev11.septembril kell 12.00-18.00. Aiasaaduste ja käsitöö väljanäitus-müük jm.

* Reedel, 26. augustil kell 19 Jõelähtme kirikus Vaimuliku muusika kontsertJUMALAEMA PALVE
Esineb festival CREDO meesansambel Dirigent Stanislav ¦eljahhovski

* JÕELÄHTME PASSAAR 20.augustil 2011 kirikumõisas, alustusega kell 11. Näitusmüük käpikutest kõrvitsateni, laulud-mängud, soolased magusad söögid-joogid, töötoad, päevapiltnik, loterii, loomad ja inimesed. Korraldavad MTÜ Rebalased ja Jõelähtme Kogudus. Lisainfo www.rebala.ee , triin448@gmail.com, tel. 55 607 627.

*23.juulil 2011, kell 12.00 toimuvad Võerdla külas, Vainu talus maailma esimesed Võerdla küla Taludevahelised meistrivõistlused võrkpallis. Oodatud nii praegune kui endine külarahvas, mängijad ja publik. Kaasa võta hea tuju ja piknikukorv! Oma osavõtust, väärt ideedest ja ettepanekutest anna teada Paulile, Siimule või Piretile.

* Jõelähtme koguduse surnuaiapühad 2011
23. juuni 11.00 Jõelähtme kirikaia surnuaiapüha kirikus.
23. juuni 12.30 Jõelähtme surnuaiapüha
3. juuli 14.30 Saha surnuaiapüha

* Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu (DP) lähteseisukohtade ja eskiislahenduse ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek ja arutelu toimub 16.06.2011 algusega kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse B korpuse I korruse saalis. Ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult 15.06.2011 Jõelähtme vallavalitsusele raimo.klesment@joelahtme.ee, Ramboll Eesti AS-le hendrik.puhkim@ramboll.ee ja avalikul arutelul. Lisainfo http://www.joelahtme.ee/index.php?page=61&action=article&article_id=854


* Võerdla küla üldkoosolek toimub pühapäeval, 15. mail 2011 algusega kell 12.00 Toomla talus.
Päevakava:
1. Kokkuvõte tegemistest aastatel 2008-2011
2. Võerdla külavanema valimine
3. Muud päevakorralised küsimused
Ootan osalema! Piret Pintman-Hellaste, külavanem

* 14.mail kell 18:00-23:00 Rebala MKA keskus-muuseumis MUUSEUMIÖÖ. Räägitakse lugusid Rebala piirkonna aaretest, tegutseb käsitöökamber, õhutuhämaruses retk Rebala vähetuntud aarete juurde.

* Laupäeval, 7. mail kevadkoristus Teeme puhtaks Tõnu, Vainu, Rebala, Vana-Narva mnt (lemmikloomade kalmistuni) teede ääred ning Peterburi mnt mahasõidu äärse männituka.

* Jõelähtme V rattamaraton 30.aprillil. 10:30-tillusõit, 11:00-75 km start; 11:15-30 km start; 11:30-noortesõidu start. Eelregistreerimine www.sportinfo.ee

* Kolmapäeval, 27. aprillil  kell 18.00 toimub Jõelähtme Rahvamajas Uusküla küla pump - hüdroakumulatsioonielektrijaama detailplaneeringut tutvustav avalik arutelu.

* Olete oodatud 24.veebruaril kell 12.00 Jõelähtme vabadussamba juurde Eesti Vabariigi 93. aastapäeva tähistamisele ja pidulikule pärgade asetamisele. Järgneb traditsiooniline sõdurisupi söömine.

* Laupäeval, 5. veebruaril toimub Võerdla rabas (Põhjakarjääris) rebaste arvukuse piiramiseks jaht. Suusatajatel palutakse hoiduda elumajade lähedastele nõlvadele ja radadele.

* Kolmapäeval, 19. jaanuaril kell 15.00 toimub Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn) Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harjumaa kergliiklusteed" eskiislahenduse avalik arutelu. Info ja kaart http://www.harju.ee/index.php?id=14240

* EDUKAT JA TEGUDEROHKET ALANUD 2011 AASTAT KÕIKIDELE VÕERDLA KÜLA VANADELE JA UUTELE SÕPRADELE!

* Jõuluaeg Jõelähtme kirikus:

24.12. kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus.
24.12. kl 21 jõuluöö jumalateenistus
25.12. kl 11 I jõulupüha
26.12. kl 11 II jõulupüha palvus, "Strand ... Rand". Esinevad Sofia Joons: laul, hiiu kannel, viiul; Toivo Sõmer: kandled ja lauto.

* 14.oktoobril 2010 ajavahemikus 14.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu paekivikarjääris.

* 11.oktoobril 2010 ajavahemikul 14.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu paekivikarjääris.

* 1.oktoobril 2010 ajavahemikul 14.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu paekivikarjääris.

* 22. septembril 2010 ajavahemikul 14.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu paekivikarjääris.

* 20 septembril 2010a. ajavahemikul 14.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu paekivikarjääris

* 8.septembril 2010a. ajavahemikus 13.00-16.00 toimuvad lõhketööd Maardu paekivikarjääris.

*  29.august Kostivere mõisapäev

* 6.-22.august Jõelähtme Kihelkonnapäevad:

6.aug. kell 19.00 "Harmonia Sacra" Jõelähtme kirikus.
14.aug. kell 12.00 retk Jõelähtme kirikust Saha kabelisse.
15.aug. kell 11.00 Kuldleer
16.-20. aug. laste pärimuslaager Rebala MKA muuseumis.
21.aug. kell 11.00 Jõelähtme Passaar kiriklas www.rebala.ee
ja palju muid üritusi.

* 8.juulil kell 18.00 toimub Jõelähtme rahvamajas ERL infopäev lubjakivi kaevandamise teemal.

* Jõelähtme Vallavolikogu 7. koosseisu 10. istung 1.juulil 2010-ülevaade. Rebala TP-st, Maardu Lõunakarjäärist ja asfaltbetooni tehasest, pump-hüdroakumulatsioonijaamast jm.

* Jõelähtme koguduse surnuaiapühad 2010
23. juuni 11.00 Jõelähtme kirikaia surnuaiapüha kirikus.
23. juuni 12.30 Jõelähtme surnuaiapüha
4. juuli 14.30 Saha surnuaiapüha

* Luikede kodu puhtaks 5.juunil 2010 kell 12.00-17.00 korraldab Pandakaru team taas luikede kodu puhastusaktsiooni Ülgase küla taga Maardu Põhjakarjääris. http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=99710 Anna oma osalusest teada hiljemalt 03.06.2010 e-maili või telefoni teel. Maiko Ratner maiko.ratner@estruck.ee , 53498443 .

* Muuseumiöö Rebala MKA keskus-muuseumis laupäeval, 15 mail. Muuseum on tasuta avatud kl.18.00-22.00-ni. Sel korral on rahvusvahelise muuseumiöö teemaks "Öös on lugusid". http://oo.muuseum.ee Kella 18.00-19.00 lood ja laulud Jõelähtmest, 19.00-20.00 mõistatuste mäng, 20.00-20.30 vaatame Vello Lõugase dok.filme Rebalast ja fosforiidikaevandusest, 20.30.-...jutuajamine ja ühislaulmine lõkke ääres muuseumi hoovis.

* Kevadpühade ajal said puhtaks ka Võerdla küla teeääred. Nagu eelnevatel aastatel, nii seegi kord olid problemaatilisemad Võerdla-Rebala ning Vana-Narva mnt Lemmikloomade kalmistuni viivad teeääred. Tänase, 3 mai, päeva jooksul olid meie kogutud prügi kotid ka valla poolt ära viidud.

* Jõelähtme vallavalitsuse istungi ülevaade 1.aprill 2010 : Jõelähtme vallavalitsus andis korralduse moodustada Kallavere, Ülgase ja Võerdla külades munitsipaalomandisse vormistatud maade arengusuundade tegevusplaani väljatöötamiseks ja kinnitas komisjoni koosseisu alljärgnevate liikmetega: 1.1 Janek Safranovski 1.2 Johan-Aksel Tarbe 1.3 Ülo Laanemets 1.4 Andrus Umboja 1.5 Alo Ehasoo 1.6 Tiia Välk

* Rebala küla Jaagu talu taastamine Jaagu talus on elatud üle 500 aasta ning see on muinsuskaitsealal säilinud Rebala küla üks omapärasemaid põlistalusid. 21. jaanuaril 2010 toimunud tuleõnnetuses kaotas kodu 3-lapseline pere. Peavarjuta jäid vanaema, isa, ema ja kolm koolipoissi. Vt. http://www.rebala.eu/web//

* 29.märtsil ajavahemikul 14.00-15.00 toimuvad lõhketööd Maardu V paekivikarjääris.

* Kohe algab suurim teedeehitus meie piirkonnas! 24. märtsil kell 18 saab infot, 30.märtsil muutub liikluskorraldus.

* Jõelähtme vallavolikogu komisjonide koosolekud
Keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek  toimub 17. märtsil 2010 algusega kell 17:00
http://mail.joelahtme.ee/Keskkond/Koosolekud%202010/17.03.2010/P%c3%a4evakord.d

 

 
 

Võerdla küla